Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w niedzielę św. Rodziny 31 grudnia na wszystkich Mszach św.

Zapraszam wszystkich małżonków.