Kurs przedmałżeński odbędzie się 13 – 14 stycznia 2018. Dla osób, które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w przyszłym roku. Proszę zainteresowanych o zgłoszenia obecności drogą mailową.