Chrzest Święty


Chrzest jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, człowiek otrzymuje wiele łask.
Czytaj dalej

bierzmowanie-sm-1


Bierzmowanie jest sakramentem, w którym Duch Święty przychodzi do nas w sposób wyjątkowy, aby nas jeszcze mocniej zjednoczyć z Jezusem i Jego Kościołem, a także opieczętować i umocnić jako świadków Chrystusa. Czytaj dalej

spowiedz-sm

Sakrament spowiedzi św. jest sakramentem przebaczenia, jakie otrzymujemy od miłosierdzia Bożego, a więc sakrament, przez który zostajemy uwolnieni od grzechu i pojednani z Kościołem, zranionym naszymi grzechami.
Czytaj dalej

komunia-sw-sm

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka.Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno. (KKK 1373)
Czytaj dalej

namaszczenie-chorych-sm

Namaszczenie chorych jest sakramentem, dzięki któremu Chrystus udziela łaski pociechy, umocnienia, pokoju i odwagi tym, którzy znaleźli się w trudnym położeniu związanym z ciężką chorobą, odniesionymi ranami albo starszym wiekiem. (KKK 1499, 1511, 1520)
Czytaj dalej

sakrament-kaplanstwa-sm

Sakrament Kapłaństwa jest sakramentem, dzięki któremu misja, powierzona przez Chrystusa apostołom, nadal jest spełniana przez tych, którzy otrzymali łaskę i władzę pełnienia świętych tajemnic, to znaczy diakonów, kapłanów i biskupów.
(KKK 1536)
Czytaj dalej

 

 

sakrament-malzenstwa-sm

Małżeństwo ustanowił Bóg, kiedy stworzył istoty ludzkie, mężczyznę i kobietę, na swój własny obraz – na obraz Boga, który jest miłością. Wzajemna miłość i płodność są istotnymi aspektami zarówno natury mężczyzny, jak i kobiety.
Czytaj dalej