3 Wydarzeń

Spotkania Małżeńskie jest to ruch, którego głównym celem jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy są zamknięte, weekendowe spotkania o charakterze warsztatów. Spotkania te są prowadzone przez trzy odpowiednio przygotowane pary małżeńskie i kapłana, którzy wprowadzają do pracy własnej, ukazując uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Zapewniona jest pełna intymność i żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nigdzie nie są ujawniane, również w grupie uczestników weekendu.

Siła oddziaływania spotkań-rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Program, oparty na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów.
Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają małżeństwa żyjące zgodnie jak i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie, często będące na etapie przygotowania do rozwodu, małżeństwa po separacji, które miały zamiar ponownie się połączyć. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało.
Uczestnikom nie stawiamy barier formalnych.

Wypowiedzi uczestników

Marzyłam o takich rekolekcjach od wielu lat, wyjeżdżam przepełniona optymizmem i radością, że nasza miłość małżeńska jest jeszcze coś warta.

Z tego spotkania wywozimy wiele cennych wskazówek jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak ukierunkować nasze małżeństwo na Boga.

Bardzo dużo ze sobą rozmawiamy nawet zarywając noce, a jednak okazało się, że kilka ważnych tematów nam uciekło, forma tych rekolekcji pozwoliła mi odkryć coś nowego w nas samych i zmienić tak, aby nasze małżeństwo było jeszcze lepsze;

Od początku naszego małżeństwa goniliśmy za karierą. Dziś widzę, że pogubiliśmy się całkowicie. Straciliśmy te lata bezpowrotnie. Wyjeżdżając stąd zostawiamy za sobą przeszłość.

Jechałam tu z mieszanymi uczuciami. Z nadzieją, że jednak coś może się w nas zmienić. Teraz już wiem, że muszę zmienić coś w sobie, zacząć bardziej słuchać.

Wyjeżdżam z innym spojrzeniem na siebie, na żonę, na innych ludzi. Widzę, że można zawsze zacząć od nowa. Małymi krokami. Nigdy nie mieliśmy tyle czasu dla siebie, co tutaj. Zaprzyjaźniliśmy się ze sobą.

Bałem się rozmodlonych ludzi, a spotkałem radosnych kapłanów i normalne małżeństwa. Nauczyłem się chcieć rozwiązywać problemy. Trzeba włożyć wysiłek w to, by ,,wodę przemienić w wino”.  Będę się starał na dobrym fundamencie postawić dobry dom.

Słuchając świadectw prowadzących, miałem wrażenie, jakby mówili o moim życiu. Cieszę się, że uświadomiliśmy sobie, że mamy podobne same problemy i możemy dążyć do tego, aby je rozwiązać.

Rekolekcje pozwoliły mi lepiej zrozumieć moją żonę, odnaleźć właściwą drogę. Pokazały mi jak można budować wspólne relacje w miłości małżeńskiej oraz w miłości do Boga.

Czuję się kochana, zrozumiana i jest we mnie mniej lęku, poczucia samotności. Przeżyliśmy oboje doświadczenie, że można ze sobą bez ranienia się rozmawiać o sprawach trudnych i bolesnych.

Może teraz będziemy rozmawiać ze sobą bardziej po ludzku…

Zobaczyłam Kościół dobry, ciepły, troszczący się o ludzi.

Zapraszamy wszystkie pary które przeżywają jakieś trudności jak i też te pary które chcą pogłębić swoje relacje. W naszej parafi do tej pory uczestniczyło w spotkaniach już ponad dwadzieścia par.Owoce spotkań już są widoczne. Te pary które zdecydują się na uczestnictwo w weekendzie, mają możliwość dalszej kontynuacji spotkań już w tzw. małej grupie. Spotkania odbywają się co miesiąc w miłej i życzliwej atmosferze.

Weekend podstawowy w Honiton 19-21 stycznia 2018 r

admin

Miejsce, w którym odbył się poraz  trzeci  wyżej wspomniany weekend, jest dla nas szczególne i bliskie naszemu sercu. Właśnie w Honiton przeżyliśmy swój pierwszy małżeński DIALOG .

Od tamtej pory  zmieniło się wiele… Dziękujemy Bogu każdego dnia w modlitwach za ten czas i te chwile, w których Jego obecność była i jest tak mocno wyczuwalna w naszych relacjach. Parafrazując naszego kolegę, od czasu “spotkania”, w naszym małżeństwie zaczęło się “hajcować”.

Sprawozdanie z rekolekcji dla małżeństw – luty 2017

admin

W ubiegłym 2016 roku odbył się pierwszy weekend podstawowy w Honiton dla dziewięciu małżeństw z różnych miejsc w Anglii. Czujemy ogromną potrzebę powrotu do tamtych dni, ale też i podzielenia się tym, co uczynił Bóg w relacjach małżonków i nie tylko w ciągu ostatniego roku.

Sprawozdanie z weekendu dla narzeczonych oraz rekolekcji dla małżeństw

admin

W dniach 30-31 stycznia 2016 roku w Polskiej Parafii w Bournemouth (Wielka Brytania, www.parafia-bournemouth.org.uk ) pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się weekend dla narzeczonych. Wzięło w nim udział 37 par. Prowadzili go ks. Andrzej Zuziak SChr, Alicja i Adam Fornalikowie z Bournemouth oraz Małgorzata i Dariusz Królowie z ośrodka wrocławskiego. Poprosiliśmy uczestników aby wyrazili […]