Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej definiuje Instrukcja Redemptionis Sacramentum (Rozdział VII Nadzwyczajne Funkcje Wiernych Świeckich z 2004r) opracowana przez Kongregację Ds. Kultu Bożego i  Dyscypliny Sakramentów. W myśl tej instrukcji Konferencje Episkopatów poszczególnych krajów opracowują wskazania odnośnie do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

  • Kandydaci powinni odznaczać się zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
  • Kandydat winien znać podstawowe prawdy katechizmowe oraz najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne.
  • Biskup diecezjalny upoważnia do posługi nadzwyczajnego szafarza na jeden rok kandydata, którego poleca ksiądz proboszcz. Okres ten może być później przedłużony na kolejne okresy 3-letnie.
  • Przed upoważnieniem kandydata zaleca się odprawienie trzydniowych rekolekcji albo dnia skupienia.
  • Szafarz nadzwyczajny wykonuje swoją posługę wtedy, gdy liczba kapłanów wobec komunikujących jest za mała. Może on w ramach ważności upoważnienia świadczyć pomoc na terenie całej diecezji; poza diecezją na stałe może to czynić tylko za zgodą ordynariusza tamtej diecezji.
  • Szafarz nadzwyczajny może, za wiedzą księdza proboszcza, zanieść Komunię świętą do domów tylko osobom, których odpowiedni stan duchowy jest znany, zachowując przepisy liturgiczne.
  • Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnego szafarza Komunii św. należy również pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym.

W naszej parafii nadzwyczajni szafarze Komunii św. pełnią posługę od listopada 2013r. Ministrowie Eucharystii uczestniczą w systematycznych formacjach w postaci całodniowych dni skupienia które odbywają 2-3 razy w roku w Sway.