Jednym z najważniejszych wezwań Fatimy była prośba Matki Bożej o wynagrodzenie za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu, w formie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.

W Fatimie 13.07.1917r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokuj na świecie”. Jak włączyć się w nabożeństwo pierwszych sobót?

  1. Należy przystąpić do spowiedzi w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca. Przed spowiedzią – co istotne – należy wzbudzić intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Można wyspowiadać się wcześniej, najważniejsze, aby być w stanie łaski uświęcającej.
  2. Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu NMP.
  3. Odmówić jedną część Różańca również w intencji wynagradzającej.
  4. Odprawić przynajmniej 15 minutową medytację nad jedną lub kilkoma tajemnicami Różańca.

Co obiecuje Matka Boża tym, którzy odprawią nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca? Maryja powiedziała: „Duszom, które w ten sposób starają mi się wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia”

Dlaczego nabożeństwo pierwszych sobót należy odprawić co najmniej pięć razy z rzędu. Matka Boża powiedziała s. Łucji w nocy z 29/30.05.1930: „Córko, motyw jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

  1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu
  2. Przeciwko Jej Dziewictwu
  3. Przeciw Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka
  4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki
  5. Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.