Pomimo, iż obowiązuje kolejny narodowy lockdowne, nabożeństwa i Msze Święte odbywają się wg ustalonego grafiku.

  • Aby uczestniczyć we Mszy Świętej konieczne są zapisy przez Eventbrite.
  • W kościele należy mieć założoną maseczkę, zakrywającą usta i nos.
  • Przestrzegamy ograniczeń dotyczących ilości osób w danym kościele. (pamiętajmy, o tym że te kościoły są nam użyczane)
  • Po skończonej liturgii prosimy o pomoc wolontariuszom w dezynfekcji kościoła.