Dla osób, które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w roku 2017. Proszę  zainteresowanych o zgłoszenia obecności drogą elektroniczną na adres bournemouth@pcmew.org lub wypełniając formularz na stronie Kontakt.