List pasterski oraz dekret od biskupa Filipa

z dnia 19 marca 2020, w uroczystość św. Józefa.

KORONAWIRUS

Drodzy Wierni i Duchowieństwo Diecezji Portsmouth,

„Widziałem szatana, który spadł z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i ​​skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi ”(Łk 10: 18-19).

Pandemia COVID-19 powoduje wiele szkód i niepokoi nas wszystkich, zarówno w kraju, jak i za granicą. Nie wiemy, dlaczego Bóg w Swojej opatrzności dopuścił do wystąpienia tej pandemii. Wiemy, że On dał nam zwycięstwo przez śmierć i zmartwychwstanie Jego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i wlał do ludzkiej historii moc Ducha Świętego, aby prowadził wszystko we właściwym kierunku. Właśnie, dlatego, podążając za słowami św. Pawła, wiemy, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej, nawet, jeśli jesteśmy zmartwieni lub zaniepokojeni, prześladowani, głodni lub nadzy, zastraszeni lub nawet atakowani. … Jest to czas próby, kiedy zatriumfujemy mocą Tego, który nas umiłował. Rzeczywiście, możemy być pewni, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (Rz 8,35-36, 38-39).

Jako katolicy musimy poradzić sobie z tym kryzysem zarówno sposobami duchowymi, jak i ludzkimi. Musimy wszyscy razem pracować nad zakończeniem tej plagi. Utrzymujmy nasze kościoły otwarte i dostępne dla wszystkich, którzy pragną się w nich modlić i odprawiajmy codzienną Mszę św. za Kościół i świat. Głośmy Słowo Boże, udzielajmy Sakramentów i służmy duszpasterską pomocą ludowi Bożemu w potrzebie. Właśnie modlitwa w tym czasie ma ogromne znaczenie. Módlmy się o szybkie rozwiązanie tego problemu, za chorych, o ochronę osób starszych i bezbronnych, za tych, którzy muszą przebywać w izolacji, za wszystkich, którzy cierpią z powodu lęku i zmartwienia, za bezdomnych i potrzebujących, o spokój ducha i bezpieczeństwo finansowe dla wszystkich, za wszelkie służby medyczne i wszystkich, którzy opiekują się chorymi, oraz za dusze tych, którzy zmarli.

Z góry dziękuję naszym duchownym oraz wszystkim zaangażowanym w prace parafii za ich hojność i chęć posługiwania w nowy i odmienny sposób podczas tego kryzysu. Zainspirujmy się św. Kamilem, św. Julianą Falconieri, bł. Piotrem Jerzym Frassatim i wieloma innymi świętymi z historii Kościoła – oraz samym Panem – którzy opiekowali się chorymi i zakażonymi, pomimo wielkich niebezpieczeństw i trudności.

Załączam do tego Listu Duszpasterskiego Dekret z nowymi wytycznymi, które obecnie obowiązują na terenie diecezji Portsmouth. Załączam także kilka wskazówek duszpasterskich, zarówno duchowych, jak i praktycznych, pomocnych w nadchodzących dniach. Wszystkie te przepisy obowiązują od dzisiaj, w uroczystość św. Józefa, patrona Kościoła powszechnego, i pozostają w mocy aż do odwołania. Wielki Post jest czasem pokuty, modlitwy i miłości: ten Wielki Post i nadchodząca Wielkanoc będziemy wspominać przez wiele lat. Módlmy się gorliwie o pomoc i wstawiennictwo św. Józefa. Tak jak chronił on Dzieciątko Jezus, Zbawiciela Świata, i Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę, niech i nam teraz pomoże w tym nadzwyczaj trudnym okresie.

Zapewniając o moich modlitwach i z najlepszymi życzeniami

In Corde Iesu,

+ Philip

Biskup Portsmouth

PHILIPPUS

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA

EPISCOPUS PORTUS MAGNI

Zalecenia w odpowiedzi na pandemię koronawirusa

DEKRET

Następujące przepisy wchodzą w życie w trybie natychmiastowym:

 1. Msza św.

Msze z udziałem wiernych w niedziele i dni powszednie zostają zawieszone. Tymczasowo zwalniam wiernych z obowiązku niedzielnego uczestniczenia we Mszy świętej. Zamiast tego kapłani będą odprawiać codziennie mszę w kościele w swojej parafii, ale bez wiernych. Inni księża (np. księża na emeryturze) mogą odprawiać Mszę św. bez wiernych obecnych w kościele, kaplicy lub prywatnym domu. Diakoni nie powinni uczestniczyć w Eucharystii. Intencja mszy może zostać zachowana, chyba, że rodzina poprosi o zmianę terminu. Główny celebrans daje Hostię kapłanowi, który z nim koncelebruje, aby mógł on następnie otrzymać Krew Pańską przez zanurzenie. Główny celebrans spożywa pozostałą Krew Pańską i oczyszcza kielich w zwykły sposób.

 1. Kościoły otwarte.

Wszystkie kościoły powinny być otwarte w ciągu dnia, aby wierni mogli je odwiedzać i modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Zachęcam do adoracji Najświętszego Sakramentu (według planu czuwania itp., ale bez liturgii publicznej), aby każdy mógł znaleźć ukojenie w chwili potrzeby. Zachęcam duchownych do spędzania czasu w kościele, udzielając wsparcia duszpasterskiego i odpowiadając na prośby o sakramenty. W kościele wszyscy muszą zadbać o zachowanie dystansu, utrzymując wyraźną odległość od innych i zminimalizować kontakt między sobą.

 1. Sakrament Pojednania.

Spowiedź może być dostępna, jeśli przestrzegane są wymagania dotyczące higieny i dystansu (np. fizyczna bariera między penitentem a kapłanem, taka jak kratka i materiał).

 1. Sakramenty dla chorych

Ważne jest, aby osoby, które proszą o sakramenty, mogły je przyjąć. Ministrowie Eucharystii powinni umyć ręce przed i po wizycie w domu. Odwiedziny osób przebywających w domach opieki powinny być zgodne ze wskazaniami personelu w zakresie kontroli zakażeń.

 1. Namaszczenie chorych

Podczas namaszczenia chorych, olej można nakładać za pomocą wacika, który można następnie spalić (jeden koniec na głowę, a drugi na ręce), a kapłan wyciąga ręce nad chorym na znak nałożenia rąk, bez kontaktu fizycznego.

 1. Komunia Święta

Wszyscy posługujący w czasie Najświętszej Eucharystii muszą oczyścić i zdezynfekować ręce przed i po udzieleniu Najświętszego Sakramentu. Apeluje się, aby przyjmować Komunię na rękę, co jest „bezpieczniejsze” niż przyjmowanie do ust, a minister unikał kontaktu fizycznego. Jeśli wierny nalega na przyjęcie do ust, minister powinien natychmiast zdezynfekować swoje ręce po udzieleniu Komunii św.

 1. Chrzty

Chrzty najlepiej odłożyć na później, aż do momentu, gdy ludzie będą mogli bezpiecznie zebrać się ponownie w większym gronie. W razie konieczności sakrament Chrztu może być udzielany, tylko w obecności najbliższej rodziny i przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków higieny.

 1. Małżeństwo

Sakrament małżeństwa najlepiej odłożyć na później, aż do momentu, gdy ludzie będą mogli bezpiecznie zebrać się ponownie w większym gronie. Jeśli nie jest to możliwe, sakrament ten powinien być udzielony przez celebransa w obecności tylko pary młodej, najbliższej rodziny i urzędnika. Uczestnicy mogą rozważyć dodatkowe późniejsze nabożeństwo i wesele w późniejszym terminie, po minięciu stanu wyjątkowego spowodowanego pandemia COVID-19.

 1. Pogrzeby

Pogrzeby mogą odbywać się tylko przy grobie lub w krematorium, z zachowaniem warunków określonych przez władze cmentarza i krematorium. Zachęca się księży do odprawiania prywatnej Mszy św. za zmarłych. Msza święta za duszę osoby zmarłej może być odprawiona w terminie późniejszym, kiedy ludzie będą mogli ponownie bezpiecznie zebrać się w większym gronie.

 1. Inne liturgie

Pierwsza Komunii Święta i Bierzmowanie powinny być odroczone do czasu, kiedy ludzie będą mogli bezpiecznie zebrać się ponownie w większym gronie. Obchody diecezjalne będą rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku.

 1. Nabożeństwa, stacje drogi krzyżowej itp.

Wspólne uroczystości są zawieszone, chociaż należy zachęcać do indywidualnych / prywatnych nabożeństw.

 1. Woda święcona

Zakazuje się używania kropielnicy. Jednak zachęca się wiernych do używania wody święconej w domu.

 1. Śpiewniki i przedmioty do zbierania pieniędzy.

Powinny zostać wycofane z użytku.

 1. Oddawanie czci

Oddawanie czci relikwiom, krzyżowi, posągom, ikonom itp. nie powinno odbywać się przez ich całowanie lub dotykanie.

DALSZE WYTYCZNE

 1. Co mogą zrobić świeccy

Wzywamy wiernych do ustanowienia w domu małej świętej przestrzeni lub ołtarza. Powinni skorzystać z alternatywy dla Mszy świętej, aby podtrzymać wiarę: np.

 • Indywidualna lub z rodzina wizyta w kościele i adoracja Najświętszego Sakramentu w niedzielę i / lub w inne dni także po to, aby dokonać Komunii Duchowej;
 • Refleksja nad niedzielnymi tekstami liturgicznymi (modlitwy i czytania), czytanie Biblii i odmawianie Różańca;
 • Udział w niedzielnej mszy internetowej lub transmisji telewizyjnej, przyjmowanie komunii duchowej;
 • Wykorzystanie zasobów internetowych, takich jak Universalis, do odmawiania Liturgii Godzin;
 • Odwiedzanie strony internetowej diecezji w celu pozyskania dalszych modlitw, filmów i sugestii.
 1. Modlitwy błagalne

Każdy powinien regularnie odmawiać modlitwę o zakończenie tej pandemii, za chorych, za dotkniętych materialnie i finansowo oraz za personel medyczny opiekujący się chorymi. Modlitwa w czasie epidemii z Rytuału Rzymskiego będzie rozprowadzana do użytku.

 1. Higiena

W kościołach należy zachować higienę. Wszyscy powinni umyć ręce po wejściu. Należy czyścić wszelkie powierzchnie (np. klamki), które dotykają ludzie. Wszelkie napoje i poczęstunki powinny zostać zawieszone.

 1. Opieka nad umierającymi

Zachęca się szpitale i domy opieki do umożliwienia kapłanowi odwiedzenia umierających katolików, aby można było udzielić Sakramentu Namaszczenia Chorych oraz Pokuty i Pojednania. Będzie to wymagać zgody poszczególnych instytucji.

 1. Życie parafialne

Wiele aspektów życia parafialnego będzie musiało być zawieszonych lub zmienionych, szczególnie w przypadku braku liturgii publicznej. Prywatne spotkania (np. spotkanie Rady Parafii), z zachowaniem odpowiednich procedur dotyczących higieny, mogą być dozwolone.

 1. Dobroczynność i opieka społeczna

Parafie powinny dołożyć wszelkich starań, aby kontynuować działalność charytatywną, opiekę nad chorymi, potrzebującymi, biednymi, samotnymi, w izolacji, bezdomnych, uzależnionych od banków żywności itp.

 1. Wsparcie Kościoła

Wzywa się wiernych do dalszego hojnego wspierania swoich parafii, które w przeciwnym razie utracą niezbędne dochody. Darowizny można przekazywać za pośrednictwem stron parafialnych i diecezjalnych. Można również łatwo założyć stałe zlecenie dla lokalnej parafii, prosząc o formularz w parafii lub bezpośrednio w banku, podając im dane bankowe parafii lub skontaktuj się z księdzem.

Podpisano 19 marca 2020, w uroczystość świętego Józefa

+ Philip

Biskup Portsmouth

Informacje duszpasterskie dotyczące polskiej wspólnoty w Bournemouth
po wprowadzeniu zarządzeń biskupa dekretem z dnia 19 marca 2020 roku:

 

 1. Msza św.

Zachęcam do uczestnictwa w Eucharystii, poprzez transmisję drogą internetową w niedzielę o 12.30 poprzez stronę parafii Sacred Heart – https://www.churchservices.tv/bournemouth – (kościół w tym czasie będzie zamknięty), natomiast od poniedziałku do soboty o godz. 19.00 – adres do transmisji online podamy wkrótce.

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od poniedziałku, 23 marca br. będzie możliwość codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele św. Edmunda. Będzie przygotowana lista, na którą mogą się wpisywać osoby pragnące brać udział w adoracji. Zapisu można dokonać przez stronę parafii. Lista będzie udostępniona od niedzieli 22 marca.

 1. Sakrament Pokuty i Pojednania

Każdego dnia będzie możliwość spowiedzi św. w godzinach od 11.00 – 12.00 oraz od 18.00 – 19.00 w kościele św. Edmunda.

 1. Droga Krzyżowa

Będzie także możliwość uczestnictwa w piątkowej Drodze Krzyżowej, transmitowanej przez Internet. Godzinę transmisji podam w późniejszym czasie.

 1. Triduum Paschalne

Decyzję odnośnie możliwości łączenia się w przeżywaniu Triduum Paschalnego ogłoszę w późniejszym terminie.

Możliwość nawiedzania kościoła i zasady zachowania się w nim, uwzględniające procedury związane z pandemią koronawirusa są podane w dekrecie biskupa.

Niech Pan Was błogosławi i niech Was strzeże w tym trudnym czasie, który przychodzi nam przeżywać.

Pozostaję z Wami złączony w modlitwie

Ks. Andrzej

Koronawirus – List pasterski oraz dekret od biskupa Filipa i wytyczne dla polskiej parafii Bournemouth