Podziękujmy za miłość!

Przyjdźcie do Tego, który Was połączył, a On da Wam radość i umocnienie!

Wyjątkowa adoracja dla tych, którzy chcą celebrować swoją miłość jako największy dar!

Piątek, 15 lutego, bezpośrednio po Mszy św. o godz.19:00 Kościół St. Edmund’s na Castlepoint.