25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w godzinach: 11.00-12.00 oraz 17:00-18:00. W ramach „40 days for life” spotykamy się pod kliniką aborcyjna BPAS Bournemouth 23-25 Ophir Rd, Bournemouth BH8 8LS na wspólnej modlitwie w intencji dzieci zagrożonych aborcja oraz w intencji ich rodziców i personelu w klinice ku obrony życia dzieci nienarodzonych.

Jan Pawel II powiedział:
„Jezus sam pokazał nam, że modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por. Mt 4,1-11) i pouczył swoich uczniów, że niektóre duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9,29)”.

Dlatego zachęcam do postu tego dnia w danej intencji oraz jeśli to możliwe przyjęcie komunii świętej.

W razie pytań proszę dzwonić do Pauliny pod numer telefonu 07507517791.