spowiedz-smSakrament spowiedzi św. jest sakramentem przebaczenia, jakie otrzymujemy od miłosierdzia Bożego, a więc sakrament, przez który zostajemy uwolnieni od grzechu i pojednani z Kościołem, zranionym naszymi grzechami. Sakrament ten przyczynia się do pomnożenia w nas łaski Bożej, daje nam siłę do unikania grzechu i prowadzi do uświęcenia życia. (KKK 1422)

 

 

Pięć warunków dobrej spowiedzi:
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele 30 minut przed każdą Mszą św oraz podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu po Mszy św. w piątki.


filetype_pdfZanim klekniesz przy konfesjonale.pdf