sakrament-kaplanstwa-smSakrament Kapłaństwa jest sakramentem, dzięki któremu misja, powierzona przez Chrystusa apostołom, nadal jest spełniana przez tych, którzy otrzymali łaskę i władzę pełnienia świętych tajemnic, to znaczy diakonów, kapłanów i biskupów. (KKK 1536)’, ’ Kapłan w swej urzędowej godności na mocy sakramentu święceń działa w osobie Chrystusa, Głowy Kościoła. Kapłan zastępuje Chrystusa i działa w Jego mocy i imieniu, a Chrystus działa przez niego jako Kapłan, Nauczyciel i Pasterz. (KKK 1548) Sakramentu święceń może otrzymać nie żonaty mężczyzna ochrzczony, dobry katolik, po odpowiednich studiach i po zaaprobowaniu przez biskupa. (KKK 1577nn) Do kapłaństwa powołuje Bóg przez kościół. Sakrament święceń jest darem Bożym. (KKK1578) W naszej parafii, która istnieje już ponad 60 lat posługiwało wielu kapłanów. Od ponad 20 lat opiekę duszpasterską prowadzą księża ze Zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Misją tegoż zgromadzenia jest troska duchowa nad rodakami rozproszonymi poza granicami Polski.