namaszczenie-chorych-smNamaszczenie chorych jest sakramentem, dzięki któremu Chrystus udziela łaski pociechy, umocnienia, pokoju i odwagi tym, którzy znaleźli się w trudnym położeniu związanym z ciężką chorobą, odniesionymi ranami albo starszym wiekiem. (KKK 1499, 1511, 1520) Sakrament namaszczenia chorych można przyjmować wielokrotnie w ciągu życia, kiedy osoba choruje.
Kaplan modli sie za chorego namaszczając jego czoło i ręce olejem świętym
i wypowiadając słowa:” Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen.
Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen”. Namaszczenie może być powtarzane przy każdym nawrocie ciężkiej choroby. Sakrament namaszczenia chorych może być także udzielony osobie nieprzytomnej, jeśli osoba ta była wierząca, a w czasie gdy była jeszcze przytomna nie odrzuciła możliwości przyjęcia sakramentu.