chrzest-smChrzest jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, człowiek otrzymuje wiele łask.

Chrzest jest jednym z sakramentów świętych, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, człowiek otrzymuje wiele łask.

 

 

Istotę tego sakramentu wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego:

 • Chrzest święty jest fundamentem życia Kościoła
 • Wyzwala z grzechu pierworodnego
 • Odradza do nowego życia, tak że stajemy się dziećmi Bożymi
 • Otwiera dostęp do innych sakramentów
 • Włącza we wspólnotę Kościoła, którego głową jest Chrystus
 • Zobowiązuje do wyznawania przed ludźmi otrzymanej od Boga wiary
 • Nakłada odpowiedzialność za realizację posłannictwa powierzonego Kościołowi.

Nadanie imienia :

Imię chrzcielne jest imieniem otrzymanym podczas chrztu i imieniem otrzymanym w Kościele. Może to być imię świętego, by nowy chrześcijanin miał patrona w niebie, którego mógłby naśladować i prosić o pomoc, albo może ono wyrażać jakąś tajemnicę czy cnotę chrześcijańską. Nie powinno się nadawać imion obcych duchowi chrześcijańskiemu. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: „Imię jest ikoną osoby. Domaga się szacunku ze względu na godność tego, kto je nosi”. (KKK 2156-2159)
Warunki udzielania chrztu św :

 • Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
 • W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.

Rodzice chrzestni :

 • Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne.
 • Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 • Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 • Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 • Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.

Formalności związane z chrztem :

 • Sakrament chrztu jest udzielany w naszym kościele w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12:30
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej miesiąc przed planowaną uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców chrzestnych – datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
 • W naszym kościele mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza.
 • Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 • Katecheza przed chrzcielna odbywa się w czwartek przed niedzielą chrztu po Mszy św. Wieczornej.
 • Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. Białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

Zgłoszenie do Chrztu