W sobotę 4 marca o godz. 16.00 w kościele św. Edmunda Msza śwęta i akt Zawierzenie Sercu Maryi.

Serdecznie zapraszam.