Kurs przedmałżeński 22/23 luty 2020. Dla osób, które chcą zawrzeć sakrament małżeństwa w roku 2020. Proszę zainteresowanych o zgłoszenia obecności.