Godni Pamięci – akcja ‘Ocalamy polskie groby od zapomnienia’ – 23 paździenika 2021r.  Więcej szczegółów na stronie FB – https://www.facebook.com/events/s/godni-pamieci-ocalmy-polskie-g/1164891830705283/

Godni Pamięci jest cykliczną akcją identyfikacji, katalogowania oraz porządkowania polskich grobów na terenie południowej Anglii.

Gorąco zachęcamy do udziału i prosimy o kontakt wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w akcję porządkowania grobów oraz wszystkich tych, którym na sercu leży budowanie wspólnoty Polaków w Wielkiej Brytanii, także poprzez kultywowanie i przekazywanie naszych pięknych tradycji młodszym pokoleniom.