Dar Życia jest zaraz po miłości Boga największym darem dla ludzi. Duchowa Adopcja jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem w obronie życia. Dlatego zachęcamy wszystkich wiernych, aby podjąć to piękne dzieło miłości.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone  to odpowiedź na wezwanie Matki Bożej w objawieniach fatimskich, aby zadośćuczynić za popełnione grzechy, które ranią Jej Niepokalane Serce.

Jakie są owoce Duchowej Adopcji? Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

Duchową Adopcę rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, którą będzie można wspólnie złożyć podczas Mszy św. 29 marca 2020, o godz. 12.30 drogą internetową.

Link do aplikacji ’Mobilny asystent Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego’ na telefony Apple oraz Android można znaleźć na stronie Adoptuj Życie – http://www.adoptujzycie.pl/