Ideą cyklicznie prowadzonych zajęć jest wcielanie w życie chrześcijańskich oraz narodowych wartości poprzez modlitwę, zabawę oraz pracę.

Terminy spotkań ‘wiaryGODnych’ w 2020:

  • 12 & 26 Styczeń
  • 9  Luty
  • 8 & 22 Marzec
  • 5 & 26 Kwiecień
  • 17 & 31 Maj
  • 14 & 28 Czerwiec
  • 12 Lipiec

Nasz program oparty jest o rok liturgiczny kościoła.

Więcej informacji na stronie Facebooka.