Ideą cyklicznie prowadzonych zajęć jest wcielanie w życie chrześcijańskich oraz narodowych wartości poprzez modlitwę, zabawę oraz pracę.

Nasz program oparty jest o rok liturgiczny kościoła.

Więcej informacji na stronie Facebooka.